Opći uvjeti kupnje

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda u internetskoj prodavaonici cikcak-art.hr , te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca (u tekstu: Kupca) i internetske prodavaonice cikcak-art.hr i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Usluge internetske prodavaonice cikcak-art.hr dostupne su na internetskim stranicama http:// cikcak-art.hr , dalje u tekstu CIK-CAK ART web shop. Nositelj svih prava na domeni cikcak-art.hr je CIK-CAK ART j.d.o.o., Vladimira Nazora 3, 44320 Kutina, OIB: 12013687086, PDV ID broj:  HR12013687086. Korištenjem usluge internetske prodavaonice CIK-CAK ART web shop i svih pridruženih stranica na domeni cikcak-art.hr smatra se da je Kupac u svakom trenutku upoznat s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumije i prihvaća.

Uvjeti su podložni promjenama u bilo kojem trenutku zbog čega bi Kupac trebao posjetiti ove stranice kod svake posjete kako bi bio upoznat sa svojim pravima i obvezama. Ako Kupac internet prodavaonicu CIK-CAK ART web shop nastavi koristiti nakon što su Uvjeti izmijenjeni, smatra se da je suglasan s novim Uvjetima. CIK-CAK ART j.d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Pružatelj usluge internet prodaje putem internet prodavaonice CIK-CAK ART web shop je CIK-CAK ART j.d.o.o., Vladimira Nazora 3, 44320 Kutina, OIB: 12013687086, PDV ID broj: HR12013687086.

CIK-CAK ART j.d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio CIK-CAK ART web shop u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na ovim internetskim stranicama.

CIK-CAK ART j.d.o.o. pridržava pravo izmjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično, ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Uvjeta korištenja.

Korištenje usluga CIK-CAK ART web shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje CIK-CAK ART web shopa od strane maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i-ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, dok CIK-CAK ART j.d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. To znači da kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni cikcak-art.hr u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

CIK-CAK ART j.d.o.o. nastoji da informacije o proizvodima budu točne i ažurne, ali se ograđuje od mogućih pogrešaka u objavljenim informacijama. CIK-CAK ART j.d.o.o. ne preuzima odgovornost niti krivnju za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju na stranicama CIK-CAK ART web shopa, kao ni za točnost objavljenih informacija, odnosno nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica ili njihovih dijelova.

CIK-CAK ART j.d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. Fotografije i prikazi na ovim stranicama i stranicama partnera ne moraju odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. Neke fotografije mogu biti tipske za određeni tip proizvoda. Kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove. Ako dobavljiv proizvod značajno odstupa od proizvoda traženih karakteristika, CIK-CAK ART j.d.o.o. će Kupca obavijestiti i postupiti prema dogovoru.

Kupovina, sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu CIK-CAK ART j.d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i CIK-CAK ART j.d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima. Ugovor između Kupca i CIK-CAK ART j.d.o.o. vrijedi isključivo za područje RH.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem CIK-CAK ART web shop uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internetske narudžbe u CIK-CAK ART web shop, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga CIK-CAK ART j.d.o.o. informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail adresu Kupca će biti dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

Proizvodi koje je moguće kupiti prikazani su na domeni cikcak-art.hr , a uz svaki proizvod navedeni su podaci o cijeni i specifikacija proizvoda. Cijena i uvjeti dostave navedeni su na linku “Dostava.”

Sve cijene proizvoda u internetskoj prodavaonici CIK-CAK ART web shop izražene su u kunama i sa uračunatim PDV-om. Prije sklapanja Ugovora, Kupac ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na link “Uvjeti kupnje.” Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada Kupac prihvati ponudu CIK-CAK ART j.d.o.o. na jedan od sliedećih načina:

– odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe kao registrirani korisnik CIK-CAK ART web shop,

– odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe kao gost korisnik CIK-CAK ART web shop (bez registracije),

– odabirom plaćanja i zaključenjem / izmjenom narudžbe putem maila na info@cikcak-art.hr .

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, Kupac je obvezan odabrati naziv / ime pod kojim će ostvarivati usluge te odabrati sigurnosnu zaporku i dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju i kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji / korisničkom računu trećim osobama. Kupac je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđeg korisničkog računa. Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, CIK-CAK ART j.d.o.o. zadržava pravo ugasiti korisnički račun Kupca, prema slobodnoj procjeni i bez obveze naknade Kupcu bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada Kupac prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i CIK-CAK ART j.d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda. Kupcu će biti elektronički omogućen pregled Ugovora ili će mu na adresu e-pošte biti dostavljena e-mail poruka koja sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ove Uvjete te obavijest o pravu Kupca na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti CIK-CAK ART j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na CIK-CAK ART j.d.o.o., Vladimira Nazora 3, 44320 Kutina) ili e-mail porukom na: info@cikcak-art.hr u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama cikcak-art.hr u rubrici “Uvjeti kupnje” Kupac može elektronički ispuniti i poslati; u tom će mu slučaju CIK-CAK ART j.d.o.o. bez odgađanja elektroničkom poštom dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je roba koja je predmet Ugovora predana u posjed Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, odnosno u slučaju usluge od sklapanja Ugovora.

Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada CIK-CAK ART j.d.o.o., odnosno internetska prodavaonica CIK-CAK ART web shop zaprimi odluku Kupca o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca CIK-CAK ART j.d.o.o. može izvršiti tek nakon što joj roba bude vraćena ili nakon što joj bude dostavljen dokaz da je roba poslana natrag.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu CIK-CAK ART j.d.o.o., Vladimira Nazora 3, 44320 Kutina, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je CIK-CAK ART j.d.o.o. odnosno CIK-CAK ART web shop, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe Kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti CIK-CAK ART j.d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio CIK-CAK ART j.d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Na linku na našoj internetskoj stranici ćete pronaći primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg možete elektronički ispuniti i poslati:

Obrazac za jednostrani raskid ugovora