Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja web domene cikcak-art.hr i njenih podstranica

Internetska prodavaonica CIK-CAK ART web shop u vlasništvu je CIK-CAK ART j.d.o.o. . CIK-CAK ART j.d.o.o. omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice cikcak-art.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem CIK-CAK ART web shop i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni cikcak-art.hr (dalje u tekstu: CIK-CAK ART web shop) smatra se da su Kupci u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i-ili korištenja domene cikcak-art.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (fotografije, tekst, grafike, ilustracije, podaci…), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem CIK-CAK ART web shop bez obzira na način korištenja, Kupac izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu CIK-CAK ART web shop u skladu s ovim Uvjetima. Reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja / uporabe CIK-CAK ART web shop odvija se u skladu s ovim Uvjetima. Kupac je dužan redovno provjeravati Uvjete i smatra se da je korištenjem internetske prodavaonice CIK-CAK ART web shop ili bilo kojeg njenog dijela Kupac u svakom trenutku upoznat s aktualnim Uvjetima korištenja te da ih u cijelosti razumije i prihvaća. Kupci sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

CIK-CAK ART j.d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. CIK-CAK ART j.d.o.o. pridržava pravo ukidanja i-ili promjene ponude / sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio CIK-CAK ART web shop, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. CIK-CAK ART j.d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge CIK-CAK ART web shop u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničenje pristupa CIK-CAK ART web shop kao i pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

CIK-CAK ART j.d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje CIK-CAK ART web shop, niti za bilo kakvu štetu koja može nastati Kupcu ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja CIK-CAK ART web shop. Korištenjem sadržaja CIK-CAK ART web shop Kupac prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

Zabranjeno je korištenje stranica CIK-CAK ART web shop i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s CIK-CAK ART j.d.o.o. i koje je na bilo koji način protivno ovim Uvjetima. Kupac potvrđuje i jamči da će stranice domene cikcak-art.hr i njoj pripadajuće podstranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući bez ograničenja sve zakone i pravila koja se odnose na internet, e-mail poruke, podatke i privatnost.

Kupac potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom se korištenje smatra nedopuštenim. U slučaju nedopuštenog korištenja CIK-CAK ART j.d.o.o. je ovlaštena potraživati naknadu štete od Kupca te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

Sadržaj i usluge

Sadržaji koji se prikazuju ili nalaze na stranicama CIK-CAK ART web shop (objavljeni tekstovi, grafike, ilustracije, fotografije, dokumenti, podaci, informacije i dr.) ne smiju se reproducirati, distribuirati ili koristiti na bilo koji način protivan ovim Uvjetima.

Zabranjeno je kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet CIK-CAK ART web shop, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja CIK-CAK ART j.d.o.o. . Usluge CIK-CAK ART j.d.o.o. zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način ili ih koristiti na način protivan ovim Uvjetima. Pohrana, kopiranje i-ili korištenje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i-ili nezakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije i td.) CIK-CAK ART web shop, CIK-CAK ART j.d.o.o. pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje CIK-CAK ART web shop.

Korištenje usluga CIK-CAK ART j.d.o.o. odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje CIK-CAK ART web shop od strane maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i-ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, dok CIK-CAK ART j.d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Registracija i korisnički račun Kupca

Registracijom se kreira korisnički račun za jednu fizičku ili pravnu osobu (dalje u tekstu Korisnički račun). Registracijom za usluge CIK-CAK ART j.d.o.o. Kupac dobiva podatke o Korisničkom računu (korisničko ime i lozinku). Registracija u CIK-CAK ART web shop nije obavezna, niti Kupci koji otvore Korisnički račun imaju dodatne pogodnosti kupovanja u odnosu na Kupce koji nemaju otvoren Korisnički račun. Korisnički račun ima svrhu vođenja evidencije željenih artikala i vlastitih osobnih podataka koji se potom jednostavnije i brže unose u samu narudžbu. Otvaranje Korisničkog računa dozvoljeno je punoljetnim i maloljetnim osobama, dok radnje naručivanja i kupovine mogu obaviti isključivo punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe. Umjesto maloljetnih osoba kupovinu mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe Ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost svog zakonskog zastupnika. Postupanje suprotno ovim Uvjetima izuzima CIK-CAK ART j.d.o.o. od bilo kakve pravne odgovornosti. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, Kupac je CIK-CAK ART j.d.o.o. dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke te ažurirati iste ukoliko dođe do njihove promjene. Nakon uspješno obavljene registracije na e-mail adresu Kupca bit će dostavljene upute za potvrdu registracije. Kupac je dužan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i Korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog Korisničkog računa.

Izričito je zabranjeno: korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; priopćavanje podataka o Korisničkom računu trećim osobama; uporaba tuđih podataka za registraciju; prijava na tuđi Korisnički račun; korištenje CIK-CAK ART web shop za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih poruka (“spam” poruka) na bilo koji način.

Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja CIK-CAK ART j.d.o.o. zadržava pravo prema slobodnoj ocjeni uskratiti registraciju ili ugasiti Korisnički račun Kupca, bez obveze naknade bilo kakvog troška ili štete.

Ako Kupac koristi CIK-CAK ART web shop kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

Ovi Uvjeti su objavljeni 01.05.2018. godine na cikcak-art.hr .